Bleu du Maine,

Hoornloos schaap met donkerblauw, breed voorhoofd.

De Bleu du Maine, in het beginstadium Monton Bleu genaamd, is aan het eind van de achttiende eeuw ontstaan uit een kruising tussen de Chotelais en de Leicester of de Chotelais en de Wensleydale.

bleu du maineHet is een uitstekend weideras en een groot schaap met volume. Het staat niet vast door welke kruising de blauwe kop is ontstaan. Een uiterst strenge selectie heeft er voor gezorgd dat het een van de productiefste rassen ter wereld is geworden.

De eerste Mouton Bleu- fokkersvereniging werd opgericht aan het eind van de twintiger jaren. Het stamboek, dat in 1938 werd opgericht, werd eerst in 1948 erkend. Er was toen al een standaard opgesteld om uit het gekruiste materiaal de gewenste raskenmerken te verankeren.

Kenmerken van het schaap zijn:
•    het hoofd is hoornloos, donkerblauw, het voorhoofd breed en zonder wol, de brede neus is licht gebogen, de oogkassen steken vooruit, de donkerblauwe oren zijn lang, hoog ingeplant en niet hangend
•    de hals is van middelmatige lengte en staat goedgeplaatst op de brede schouders
•    de schouders zijn sterk gespierd en staan iets steil, terwijl de borst breed en diep is
•    de rug is recht en regelmatig, de lendenen lang en breed in het kruis en de staart laag ingeplant
•    de benen correct en onbewold, de voorbenen recht onder de knie, de achterbenen recht onder de hak met duidelijke hak
•    de wol is wit over het hele lichaam, behalve het hoofd en de benen, de vrije rechte wolvezel is 8-10 cm lang en heeft een dikte van 27-30 micron
•    het gemiddelde gewicht van rammen is 110-120 kg en van de ooien 80-90 kg.
De Bleu du Maine zijn vlees-wol schapen bij uitstek. Als de jonge ooien op het tijdstip van dekken meer dan 45 kg wegen, brengen ze in 90% van de gevallen al in het eerste jaar lammeren ter wereld. Vaststaat dat 65 % van de ooilammeren zonder die voorwaarde dat al in het eerste jaar doet. We mogen dus zonder meer spreken van een ras dat vroeg geslachtsrijp is.

Vruchtbaar? Dat is de Bleu du Maine zeker: gemiddeld 2.20 lam per  stamboek –ooi en op de beste stamboekfokkerijen wordt zelfs een gemiddelde van 2.42 lam per ooi bereikt. De ooi kan de jongen gemakkelijk zogen, mede door de natuurlijke melkrijkheid. Dat is ook de oorzaak van de feitelijke gewichtstoename tussen de 10e en 30e levensdag van gemiddeld 280 gram per dag. Gerekend naar het lage geboortegewicht van 3 ½ tot 4 kg. Is dat niet slecht. Tweelinglammeren wegen als ze vier maanden oud zijn gemiddeld 35 kg.. Dat komt neer op een groei van gemiddeld 250 gram per dag.

In Frankrijk richt het fokprogramma ter verbetering van de genetische eigenschappen zich vooral op de vruchtbaarheid van de ooien. De variatie in de vruchtbaarheid verdient nog veel aandacht. Zoals aangevoerd heeft de Bleu du Maine een grote melkrijkheid. Dat laat een groter aantal lammeren per worp toe.

Het ras is geschikt voor productiehybriden ( kruisingen die de opbrengst vergroten) en uit dien hoofde wordt de nadruk gelegd op het ontwikkelen van de eigenschappen voor de vleesproductie.


copyright © De Sidova

Template by Linelab.